A-kasser.dk

Få dagpenge

Videreuddan
dig

Erhvervsuddannelse på dagpenge

Nærværende artikel omhandler den varige ordning med tilbud om uddannelsesløft, hvor man modtager 80% af sin dagpengesats under uddannelsen.
Der er midlertidigt indtil udgangen af 2022 indført en ret for dagpengemodtagere til tilbud om en erhvervsuddannelse inden for mangelområder, samtidig med at man modtager 110% af sin hidtidige dagpengesats. Det er kun inden for udvalgte områder, som fremgår af en positivliste, hvor dette er muligt.
Læs mere om uddannelse på 110% dagpenge her.

Hvem kan af Jobcentret få godkendt uddannelsesløft?

Uddannelsesløft er en mulighed for dig hvis du er dagpengemodtager, er over 30 år, og desuden er
- Ufaglært eller
- Faglært med en forældet uddannelse, som du ikke har brugt de sidste 5 år, eller
- Faglært med en erhvervsuddannelse, som du ønsker at udbygge med et trin

Hvilke uddannelser og omfang

Muligheden for uddannelsesløft gælder alle erhvervsuddannelser, herunder uddannelser, som ikke udbyder skolepraktik. Det betyder, at ledige nu også kan påbegynde f.eks. en uddannelse inden for SOSU-området, eller en uddannelse til slagter.
Ledige kan enten tage en hel erhvervsuddannelse eller særskilte dele af en erhvervsuddannelse, fx et grundforløb.
Hvis du er ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse, kan jobcenteret bevilge, at du tager dele af en erhvervsuddannelse, fx et grundforløb, mens du modtager dagpenge.
Hvis du allerede har et trin 1 eller 2 i en erhvervsuddannelse, kan du bygge et trin 2 eller 3 ovenpå. Vil du benytte den mulighed, er det en betingelse for at modtage dagpenge, at din eksisterende uddannelse er afsluttet mindst 18 måneder før, men uddannelsen behøver ikke at være forældet.

Mere om erhvervsuddannelsernes opbygning (EUV)

Alle erhvervsuddannelser kan gennemføres som tre forskellige veje. Du kan starte på ”Erhvervsuddannelse for voksne” (euv) enten som euv1, euv2 eller euv3. Det afhænger af din tidligere erhvervserfaring, hvilken af de tre du hører til.

  • Euv1-forløb: Er for dig med mindst to års relevant erhvervserfaring. Du deltager kun i skoledelen og ikke grundforløb og praktikdel, da du allerede har relevant erhvervserfaring.
  • Euv2-forløb: Er for dig med nogen, men mindre end to års relevant erhvervsfaring eller anden uddannelse. Du deltager i skole- og praktikdel, men med mulighed for at forkorte uddannelsen, da du har relevant erhvervserfaring. Du starter med et grundforløb, som tager op til 20 uger. Det afhænger også af, hvor meget erfaring du har i forvejen.
  • Euv3-forløb: Er for dig med meget lille eller ingen relevant erhvervserfaring og ingen uddannelse. Du deltager i et udvidet hovedforløb med skole og praktik, som svarer til hovedforløbet for de unge. Du starter med et grundforløb, som tager op til 20 uger. Det afhænger også af, om du har noget erfaring i forvejen.

Trin og specialer
En erhvervsuddannelse kan enten være et trin og/eller et speciale.

Trin i en erhvervsuddannelse er også en erhvervsuddannelse. Uddannelsen er kort. Du kan tage enten ét trin eller flere, når du er under uddannelse. Gennemfører du ét trin, får du et ”trinbevis”. Det er ikke alle erhvervsuddannelser, som er inddelt i trin.

Specialer er det højeste niveau i en erhvervsuddannelse. Nogle erhvervsuddannelser som fx elektriker og vvs-energiuddannelsen indeholder flere specialer.

Du må også gerne bygge ovenpå et trin fra en erhvervsuddannelse, som du før har taget, så du enten får et nyt trin eller et speciale, men kun hvis det er 18 måneder eller mere siden, at du færdiggjorde det trin, som du nu bygger videre på.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og uddannelse, du har i forvejen. Relevant erfaring og forudgående uddannelse vil typisk gøre euv’en kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Se mere om EUV uddannelsernes opbygning og struktur, herunder trin og specialer på www.ug.dk ("UddannelsesGuiden").

Læs mere om betingelser og muligheder under uddannelsesløft.

Hvordan kommer du igang med et uddannelsesløft?

Hvis dit jobcenter godkender det, kan du begynde på uddannelsen allerede i starten af din ledighedsperiode.
Et forløb begynder med en realkompetencevurdering "RKV" ved en uddannelsesinstitution, som afgør, om du kan nå at gennemføre den valgte erhvervsuddannelse inden for dagpengeperioden.

Idéen med en RKV er, at du ikke skal lære det samme to gange.
En RKV giver dig papir på alt det, du faktisk kan og ved. Med et RKV-bevis i hånden kan du blive klar til at søge ind på en erhvervsuddannelse og bygge videre på dine erfaringer. Du går så i gang med de dele af en uddannelse, du mangler for at få et fuldt uddannelsesbevis.

Med RKV'en får du din egen uddannelsesplan, der viser, hvor lang tid din uddannelse tager. RKV'en afgør derfor også, om du kan nå at gennemføre den valgte erhvervsuddannelse inden for din dagpengeperiode.

RKV'en laves af en uddannelsesinstitution. Læs mere om RKV.

Frist for start og afslutning af uddannelsesløft

Ledige kan starte på en erhvervsuddannelse allerede fra første ledighedsdag og som udgangspunkt skal uddannelse være gennemført inden for den lediges dagpengeperiode.
Dagpengemodtagere kan fortsætte deres uddannelse, selvom den i varighed strækker sig længere end dagpengeperioden. Sidste del af uddannelsen gennemføres i så fald gennem voksenlærlingeordningen eller på den ydelse, som den ledige er berettiget til (fx SU eller kontanthjælp).

Påtænker du at starte et Euv2- eller Euv3-forløb (jfr. nærmere ovenfor), skal du som nævnt starte med et grundforløb, som tager op til 20 uger.

Hvordan er min økonomi under forløbet?

Når du er ledig og under uddannelse, modtager du ikke SU, men derimod 80 pct. af din nuværende dagpengesats. Du har mulighed for at låne op til den tidligere dagpengesats. Det er A-kassen der administrerer dette lån og udfærdiger lånedokument.

Krav til dig fra A-kassen under deltagelse i erhvervsuddannelse

Under uddannelsen fritages den ledige for pligten efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.

Den ledige skal fortsat være til rådighed for den aktive indsats, herunder deltage i kontaktforløbet og tilbuddet. Jobcentret kan beslutte, at samtaler holdes på anden vis, f.eks. telefonisk, dog skal den ledige have en samtale i jobcentret efter 16 måneders ledighed med henblik på at komme i job efter endt uddannelse.

Lovgivning

Bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft.
Bekendtgørelse om den særlige lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft.

Kilder: Undervisningsministeriet og star.dk.

FTFa A-kasse

Den billigste i 2022 i kategorien "Åben for alle"

Bliv medlem Læs mere om FTFa

Det Faglige Hus

Vinder i kategorien "Mest værdi for pengene 2022"

Bliv medlem Læs vores test

ASE

Billig A-kasse og HR Jura for selvstændige

Bliv medlem Læs mere om ASE

Gode tips i august

Find tilbud, rabatter eller tips om A-kasse

Se tips

Hovedemner om dagpenge

Beregning af dagpengesats Din dagpengesats beregnes på baggrund af de "bedste 12 måneder" inden for de sidste 24 måneder. Du kan dog højest få den maksimale dagpengesats.
2-årig dagpengeperiode En ledig kan få dagpenge i 2 år (3.848 timer). De 3.848 timer skal være forbrugt inden for en 3-årig periode, som kaldes referenceperioden.
Forlæng dagpengeperiode med arbejde Ledige har mulighed for at anvende beskæftigelsestimer i løbet af dagpengeperioden til en forlængelse af dagpengeperioden.
Forbrug af dagpengeretten er timebaseret Man bruger kun af sine dagpenge, for de timer, hvor man faktisk har modtaget dagpenge.
Krav for at kunne få dagpenge Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 246.924 inden for de sidste 3 år. Læs mere...
§
Selvforskyldt ledighed Opsiger man et arbejde uden en gyldig grund, eller bliver man afskediget af en grund, der væsentligst skyldes en selv, vil man få 3 ugers karantæne med dagpenge. Læs mere...

Flere detaljer