A-kasser i Brønderslev

Der er 3 A-kasser der har kontoradresse i Brønderslev. Det er 3F Midtvendsyssel, FOA Vendsyssel (begrænset åbningstid), Metal Vendsyssel.

Frikommune-forsøg frem til 31. december 2021

Brønderslev kommune er frikommune, hvilket kan have betydning for dig som ledig dagpengemodtager.
Som frikommune kan kommunen i en forsøgsperiode få godkendt at der skal gælde særlige regler for f.eks. ledige.
Brønderslev kommune er med i forsøget om "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats".

Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler
Jobcenter Brønderslev vil med dette forsøg ændre kontaktforløbet med forsikrede ledige, således at borgeren indkaldes til infomøde i jobcentret, inden fællessamtale med a-kassen. Dermed skal fællessamtalen ikke anvendes til at gennemgå rettigheder og pligter, og kontaktforløbet kommer hurtigere fra start og bliver nemmere at planlægge.

Jobcentret vil anvende muligheden for at tilbyde emnebaserede samtaler som fx gruppesamtaler, branchemøder, CV-workshops og jobmesser frem for nødvendigvis ansigt-til-ansigt-samtaler. Ledige, der er screenet i risiko for langtidsledighed kan tilbydes hyppigere personlige samtaler, fordi der anvendes mindre tid på ledige, der kan selv.

Alle ledige har i hele ledighedsperioden mulighed for at booke en personlig samtale i jobcentret. Der afholdes ikke færre samtaler med ledige, men der vil være større fleksibilitet til at tilpasse kontakten efter den lediges behov.

3F A-kasse

Nordens Allé 12,
9700 Brønderslev
hjemmeside

Metal A-kasse

Nordens Allé 8,
9700 Brønderslev
hjemmeside

FOA A-kasse

Grønnegade 15
9700 Brønderslev
hjemmeside

Facts om ledighed i Brønderslev kommune

Bruttoledighedsprocent november 2019: 3,5%
Antal bruttoledige: 604

Udvikling i ledighed det seneste år i Brønderslev

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 1 8.3%
Journalistik, Kommunikation og Sprog 2 100.0%
Magistre (MA) 2 16.7%
Økonomer (CA) -4 (44.4%)
Fag og Arbejde (FOA) -8 (21.6%)
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) -2 (15.4%)
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 2 16.7%
Lærere (DLF-A) 11 122.2%
Socialpædagoger (SLA) -1 (6.3%)
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 0 0.0%
Byggefagenes a-kasse -2 (28.6%)
El-faget 4 200.0%
Faglig Fælles a-kasse (3F) -28 (20.1%)
Fødevareforbundet (NNF) 3 100.0%
Metalarbejdere -2 (11.1%)
Ledere 10 90.9%
Teknikere 0 0.0%
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) 2 20.0%
Selvstændige (DANA) 1 .
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) -7 (25.9%)
Det Faglige Hus A-kasse -6 (14.3%)
A-kassen FRIE 4 .
Kristelig a-kasse 3 5.0%

Denne side er senest opdateret 18-03-2020, med ledighedsudvikling for perioden november 2018-november 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?