Get help about Unemployment Insurance in Denmark
0 votes
Jeg studerer i Berlin, men er efter reglerne ikke rejst ud med studiet som formål. D. 1 august flytter jeg til København og afslutter min tyske master derfra.

(1) Må jeg melde mig i a-kasse, så snart jeg bor i Danmark? (2) Gælder '14 dage efter endt uddannelse'-reglen også for mig?
in A-kasse for graduates by (1.3k points)

1 Answer

0 votes
Hej,

Hvis du skal gennemføre hele din master i Danmark, kan den i sig selv give ret til dagpenge iht. dimittendreglen.
Det kræver dog bl.a. at den skal have en varighed af 18 mdr./3 semestre.

Skal du kun afslutte din master i Danmark, kan du stadig være berettiget til dagpenge efter dimittendreglen.
Det er ikke et krav, at uddannelsen skal være gennemført i Danmark.
Vurdering af opfyldelsen af beskæftigelseskravet på baggrund af en udenlandsk uddannelse vil blive afgjort efter samme kriterier som en dansk uddannelse, herunder krav om SU-berettigelse.
Det er en forudsætning, at du har haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før den udenlandske uddannelse blev påbegyndt.

Vi har faktisk på www.a-kasser.dk en hel artikel der besvarer/omhandler dit spørgsmål, så den vil vi anbefale dig at se.
Du kan se den her: http://a-kasser.dk/uddannelse-der-giver-ret-til-dagpenge.html
Se specielt de nederste afsnit om "Udenlandske uddannelser" og "Overbygning".

Du må under alle omstændigheder altid gerne melde dig ind i en A-kasse, når du bor i Danmark, og det vil vi selvfølgelig anbefale uanset om du skulle være berettiget til dagpenge efter dimittendreglen eller ej.

M.v.h.
Anders
www.a-kasser.dk
by (25.2k points)

Welcome to A-kasser Q&A, where you can ask questions and receive answers from the support-team at www.a-kasser.dk and/or from other members of the community.
You can also help other members by answer/comment their questions.
This is a service from A-kasser.dk,

The Guide about A-kasse

438 questions
440 answers
285 comments
428 users