Skip to content

Corona-krisen har betydet dobbelt så mange langtidsledige

Af Anders Weber

Nøgleord Beskæftigelsen

Udvikling i antal langtidsledige personer i 2020

Antal af langtidsledige personer blev næsten fordoblet i 2020, hvilket må tilskrives corona-krisen. Tabellen neden for viser uviklingen i antal langtidsledige i 2020, fordelt på A-kasser.

Samlet for alle A-kasser er antallet af fuldtidsledige medlemmer øget fra 15.254 i november 2019 til 27.817 i november 2020.

Der ses stor set samme udvikling i alle 22 A-kasser, nemlig ca. en fordobling i antal langtidsledige.

Årsagerne til den dårlige udvikling, skal udover at økonomien under corona-epidemien er gået i stå, især findes i det faktum at beskæftigelsesindsatsen er suspenderet i landets jobcentre under corona-epidemien.

Restriktionerne for beskæftigelsesindsatsen

Tilbud om virksomhedspraktik, løntilskud, nytteindsats og øvrig vejledning og opkvalificering, kan kun etableres hvis det foregår digitalt, og borgeren i øvrigt er enig i tilbuddet. Øvrig vejledning og opkvalificering kan påbegyndes, hvis tilbuddet foregår digitalt, eller hvis der er en arbejdsgivererklæring om ordinær ansættelse efter forløbet.

Derudover er ret og pligt-reglerne suspenderet, dvs. jobcentrets pligt til at give tilbud og retten for borgere (dagpenge-, kontant-og uddannelseshjælpsmodtagere) til at få tilbud.

A-kasserne med det højeste antal langtidsledige pr. november 2020 er 3F, Akademikernes, HK og Krifa.

Nov 2019 Nov 2020
A-kasse Antal langtidsledige
personer
Antal langtidsledige
personer
A-JKS 286 606
ASE 899 1.691
Akademi-
kernes
1.911 3.318
BUPL A-kasse 228 367
CA A-kasse 616 1.075
Det Faglige Hus A-kasse 935 1.864
DSA A-kasse 119 179
Din Faglige A-Kasse 93 226
FOA A-kasse 486 809
FTF A-kasse 1.110 2.044
3F A-kasse 2.010 3.616
A-kassen FRIE 259 422
NNFs A-kasse 74 172
HK A-kasse 1.673 3.037
KRIFA A-Kasse 1.450 2.810
Ledernes A-kasse 521 995
Lærernes A-kasse 264 480
MA A-Kasse 1.078 1.718
Metal A-Kasse 242 565
Min A-kasse 593 1.112
SL A-Kasse 121 201
Teknikernes A-Kasse 286 510

Målingen opgør antal bruttoledige personer (dvs. ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp (inkl særlig uddannelsesydelse) og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse med visitationskategorien "Jobparat" eller uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse med visitationskategorien "Åbenlys uddannelsesparat", der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode.

Kilde: Jobindsats.dk ("Ledigheds- og jobindikatorer")