Du er her: A-kasser (.dk) Support Spm. & svar
Kategori: selvstændig

 0
 0

Jeg bliver snart færdiguddannet, men har også selvstændig virksomhed

supplerende-dagpenge dimittend selvstændig

Spørgsmål fra en af vores brugere om A-kasse

Jeg bliver færdiguddannet om få dage og vil gerne vide hvordan jeg er stillet med hensyn til at kunne få (supplerende) dagpenge som dimittend, hvis jeg samtidig har selvstændig virksomhed eller ønsker at starte virksomhed mens jeg er på dimittend-dagpenge?

Svar fra A-kasser.dk:

Hej,

tak for din henvendelse.

Igangværende virksomhed, når du dimitterer

Der er mulighed for at få supplerende dagpenge (også som selvstændig) i op til 30 uger. Det kræver dog at din virksomhed kun er din "bibeskæftigelse". Du skal således kunne stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, komme til møde i A-kasse og Jobcenter m.m. for at kunne få supplerende dagpenge.(se nedenfor om "rådighed")

For at A-kassen skal kunne vurdere en virksomhed som "bibeskæftigelse" skal man normalt i de seneste 6 måneder forud for ledigheden i gennemsnit have fået indberettet mindst 80 løntimer, samt inden ledigheden indberettet mindst én løntime til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, i 5 af de seneste 6 måneder.

MEN dimittender er fritaget for dette krav om indberettede løntimer. En færdiggjort uddannelse sidestilles således med lønarbejde. Derfor vil A-kassen anse din virksomhed som din bibeskæftigelse, fordi du altså har kunnet drive virksomheden sammen med dit studie.

Start af ny virksomhed, imens du er på dagpenge

Hvis du starter en ny virksomhed op, imens du er på dimittend-dagpenge, så gælder kravet om et vist antal indberettede løntimer de sidste 6 måneder ikke. Her kan du få supplerende dagpenge, hvis blot din virksomhed tillader at du til enhver tid kan flytte arbejdet. Du skal nemlig stadig stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, møder i A-kassen m.m. (se nedenfor om "rådighed")

Fradrag af arbejdstimer

Alle arbejdstimer i din virksomhed skal fradrages i dine dagpenge, ved at du skriver timer du har brugt i virksomheden på dit månedlige dagpengekort. Det er uden betydning hvornår på døgnet du arbejder i virksomheden eller om det er i weekenden, eller om du har indtjening på det eller ej.

Til gengæld har det ikke betydning for din ret til dagpenge, hvor meget du tjener i din virksomhed. (det er kun antal timer du arbejder i virksomheden der har betydning). Du kan tillige bruge det beskattede overskud til at optjene ny dagpengeret.

Pause i supplerende dagpenge

Du har mulighed for at pause dine supplerende dagpenge, hvis den selvstændige bibeskæftigelse kører for fuldt tryk, fx i et par måneder ved højsæson.

Stå til rådighed

Det er ikke afgørende, hvornår aktiviteterne i den selvstændige virksomhed kan udføres. Du må således gerne arbejde med din selvstændige bibeskæftigelse i dagtimerne, men kun hvis du samtidig står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket vil sige, at:

  • Du skal være tilmeldt Jobcentret og du skal aktivt, bredt, realistisk og seriøst søge fast fuldtidsarbejde.
  • aktiviteterne i virksomheden må ikke være til hinder for, at du kan overtage arbejde med dags varsel eller deltage i tilbud og andre aktiviteter. Det vil således f.eks. ikke være muligt at modtage dagpenge, hvis du kontraktmæssigt har forpligtet sig til at udføre arbejde, der gør, at du ikke kan overtage arbejde med dags varsel.

Med venlig hilsen Anders Weber, www.a-kasser.dk