Du er her: A-kasser (.dk) Support Spm. & svar
Kategori: selvstændig

 0
 0

Dagpenge som dimittend, hvis man har haft indtægt fra konsulentarbejde

dimittend dagpenge selvstændig honorarlønnet

Spørgsmål fra en af vores brugere om A-kasse

Jeg blev uddannet E-designer for to år siden, og er tilmeldt teknisk landsforbunds A-kasse. jeg har arbejdet som billedkunstner både før og efter uddannelsen, og har haft noget honorarlønnet kunstkonsulent arbejde i 2016, som jeg kunne udføre i kraft af min uddannelse. Nu har jeg ingen indtægt og melder mig ledig. A-kassen siger at jeg skal lukke min virksomhed som billedkunstner mm, Kan jeg få dimmitendsats uden at skulle lukke min billedkunstvirksonhed som har haft en minimal omsætning, dvs. på ca 60.000 brutto i år 2016 ? A-kassen siger at jeg har et år tilbage af retten til dimitend sats. og jeg forstår ikke at jeg muligvis ikke kan få dagpenge/dimmitendsats, hvis jeg har haft en vis indtægt i forvejen. jeg har jo prøvet at udvide mit arbejdsområde, men lever stadig på eksistensminimum.......venlig hilsen Tine

Svar fra A-kasser.dk:

Hej,

1. dimittend-dagpenge Skal du have dimittend-dagpenge er der ret strenge krav til det, herunder at du skal have gennemført en erhvervsrettet uddannelse af min. 18 måneders varighed (det må E-designer være..).

Dernæst er det vigtigt at du senest 14 dage efter du har afsluttet din uddannelse får registeret din dimittend-status i a-kasse. Dermed har du sikret dig at du kan begynde at få dagpenge, i op til 3 år efter du afsluttede uddannelsen. Så det er korrekt hvad din A-kasse siger her.

Du skriver ikke om du fik registreret din dimittend status i a-kasse efter din uddannelse til E-designer.

2. Dagpengeret på baggrund af indtægt Hvis du ikke har dimittend-status i A-kassen, kan du kun få dagpenge ved ledighed hvis du opfylder de normale krav som almindelige lønmodtagere der fyres, skal opfylde for at få dagpenge.

Udover at du skal have været betalende medlem af en A-kasse i mindst 1 år, skal du også opfylde indkomstkravet.

Du skal således have haft en indtægt på kr. 233.376 (i 2019) inden for de sidste 3 år - som er indberettet til indkomstregistret. Og timerne tæller kun hvis du har udført dem i en periode hvor du har været medlem af en A-kasse. Siden 01.10.2018 har det været lettere for personer som dig at optjene dagpengeret. Reglerne for selvstændige, honorarlønnede og freelancere minder nu meget om de regler der gælder for lønmodtagere. Læs om de nye regler fra 2018 for selvstændige. Til opfyldelse af indkomstkravet kan nu bruges al A- og B-indkomst.

Det er rigtigt at udgangspunktet er at drift af selvstændig virksomhed er uforeneligt med at modtage dagpenge.

Men A-kassen skal godkende din virksomhed som "bibeskæftigelse" (og dermed kan du få dagpenge samtidig med at du fortsætter den selvstændige bibeskæftigelse), hvis du opfylder følgende betingelser:

  1. i de seneste 6 måneder forud for ledigheden i gennemsnit har fået indberettet mindst 80 løntimer for fuldtidsforsikret eller 53 løntimer for deltidsforsikret til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, og
  2. inden ledigheden er indberettet mindst én løntime til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, i 5 af de seneste 6 måneder Et medlems aktivitet anses som selvstændig hovedbeskæftigelse hvis ikke den opfylder disse krav til at blive anset som bibeskæftigelse.

Opfylder du betingelserne for at få din virksomhed godkendt som bibeskæftigelse, kan du modtage dagpenge i 30 uger inden du skal beslutte om du vil ophøre med virksomheden (og fortsætte med at få dagpenge i op til 2 år), eller du vil bevare din virksomhed og stoppe med dagpenge.

For at modtage dagpenge skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet - fuld tid, hvis du er fuldtidsforsikret.

Håber det hjælper dig. M.v.h. Anders, www.a-kasser.dk