Du er her: A-kasser (.dk) Support Spm. & svar
Kategori: dimittend

 0
 0

Dimittend-dagpenge efter kortere ansættelse?

dagpengeret dimittend

Spørgsmål fra en af vores brugere om A-kasse

Hej, Jeg forventer at færdigøre min kandidat uddannelse til Juni og som det ser ud nu, bliver jeg tilbudt en kortere fastansættelse i forlængelse af mit speciale. Jeg er ikke medlem af nogen A-kasse pt. men ved at jeg har ret til dagpenge en måned efter endt uddanelse så frem jeg søger optagelse indenfor 2 uger. Mit spørgsmål lyder. Hvis jeg eksempelvis bliver fastansat i 3 måneder mister jeg derefter så retten til at kunne benytte mig af muligheden for dagpenge (efter en måned) som gælder når jeg er færdiguddannet?

Svar fra A-kasser.dk:

Hej Simon,

Nej, en ansættelse efter at du er færdiguddannet, vil ikke betyde noget for den ret (til dagpenge) du allerede har optjent som nyuddannet.

Ligesom lønmodtagere optjener ret til dagpenge gennem arbejde, så optjener studerende ret til dagpenge ved at færdiggøre en erhvervsrettet uddannelse af min. 18 måneder varighed.

Når man først har optjent retten har man en periode inden for hvilken man skal gøre brug af dagpengeretten. Det gælder også for nyuddannede. Du skal gøre brug af din ret INDENFOR 2 ÅR, ellers bortfalder din ret til dagpenge på dimittendvilkår.

Du kan naturligvis kun få dagpenge fra det tidspunkt du er ledig.

Du skal envidere være opmærksom på at man som dimittend i A-kassen, har mulighed for at få genberegnet sin dagpengesats, når man har haft 3 måneders arbejde i et ansættelsesforhold som afsluttes efter færdiggørelsen af uddannelsen. Det kan dog tidligst ske når der er gået mindst 6 måneder efter, at du afsluttede din uddannelse. Din nye dagpengesats vil blive beregnet på baggrund af din lønindtægt efter du har afsluttet din uddannelse.

Arbejder du kun deltid (alt under 37 timer pr. uge) skal du være opmærksom på at der er mulighed for i en vis periode at få supplerende dagpenge. Er det tilfældet anbefaler vi at du spørger din A-kasse nærmere om muligheden for supplerende dagpenge.

Uanset om du får arbejde eller ej efter uddannelsen, er det meget vigtigt at du husker at få dig meldt ind i en A-kasse senest 14 dage efter uddannelsen og få registreret din status som dimittend. Hermed har du sikret dig dimittendrettigheder.

Du kan iøvrigt allerede melde dig ind nu og få gratis studiemedlemskab indtil du dimitterer. I så fald skal du bare huske at få ændret din status til dimittend når du er færdig til juni.

Med venlig hilsen Anders Weber, www.a-kasser.dk