Du er her: A-kasser (.dk) Support Spm. & svar
Kategori: dimittend

 3
 0

Dagpengeret på baggrund af dansk overbygning på udenlandsk uddannelse

dagpengeret dimittend

Spørgsmål fra en af vores brugere om A-kasse

Hej, jeg har en veninde som har en uddannelse fra udlandet og en dansk overbygning på over 18 måneder, hvilket giver ret til dagpenge hvis uddannelsen kan dokumenteres (ifølge jeres hjemmeside) hvilket den kan med karakter og bevis fra skolen om afsluttet uddannelse. Men hendes dagpenge ret bliver afvist som om det er en udenlandsk uddannelse med overbygning som kræver eksamensbevis. Dette forstår jeg ikke. Her er linket til jeres hjemmeside, og jeres beskrivelse står under afsnittet overbygning. https://www.a-kasser.dk/uddannelse-der-giver-ret-til-dagpenge.html Jeg håber meget at I vil læse det igennem og forklare mig hvordan man kan afvise dagpenge ret til en overbygning på en udenlandsk uddannelse på baggrund af at skolen ikke udstiller et eksamensbevis, men karakter og papir på afsluttet uddannelse i stedet.

Kommentar fra A-kasser.dk:

Hej Mikkel,

for at kunne hjælpe dig/jer er jeg nødt til at vide præcis hvad det er for en dansk uddannelse/overbygning din veninde har gennemført/er ved at gennemføre. Du må meget gerne også inkludere et link til en hjemmeside hvor jeg kan læse om uddannelsen (skolens hjemmeside, eller f.eks. ug.dk). Det kunne også være fint hvis jeg kunne få den præcise formulering fra A-kassen, hvor de afviser dagpengeret.

Lad mig høre fra dig.

Med venlig hilsen

Anders Weber, www.a-kasser.dk

Kommentar fra Mikkel:

Hej,

Nu har jeg fået grunden på skrift fra A-kassen og den lyder som følger:

Nu har vi i samarbejde med vores jurist forsøgt at vende og dreje a-kasselovgivningen, for at finde en måde hvorpå de fag du har taget, kan give ret til dagpenge.

Situationen er sådan at for at få en dagpengeret på baggrund af sin uddannelse, skal det være en hel uddannelse man tager, eller en overbygning som ligger tæt efter den originale uddannelse.

Hvis vi tager udgangspunkt i at det er en hel uddannelse, altså at du startede den i udlandet i hvad jeg vil gætte på 2003, så skal man have bopæl i Danmark på datoen uddannelsen startede. Jeg formoder stærkt du boede i udlandet på det tidspunkt. Du vil i det her tilfælde ikke få ret til dagpenge, fordi du ikke havde bopæl ved uddannelsen start

Det andet udgangspunkt er at fagene i Danmark, er taget som overbygningen fra din udenlandske uddannelse. Her er kravet at overbygningen er taget kort tid efter den originale uddannelse. I det her tilfælde vil vi være tvunget til at give afslag, fordi du afsluttede læreruddannelsen i udlandet i 2008 og begyndte fagene i Danmark i 2016.

Vi står derfor uden lovhjemmel, der kan give dig mulighed for at få en dagpengeret. At ministeriet giver lov til du må undervise i Danmark, betyder ikke at vi kan se bort fra a-kasselovgivningen. Det er 2 forskellige ting.

Vores bedste bud er, at hvis du kan få uddannelsesinstitutionen hvor du læser til lærer, til at skrive at fagene du har taget kan siddestilles med en meritlæreruddannelsen, så vil vi muligvis kunne gøre noget.

Jeg håber du skrive tilbage, så vi i fælleskab forhåbentligt kan finde en god og lovlig løsning.

Det sidste brev/afslag hun har fået fra A-kassen, lyder sådan:

Din uddannelse kan betragtes på to forskellige måder. Vi vil derfor give afslaget ud fra to forskellige scenarioer.

Det første grundlag for afslaget tager udgangspunkt i, at det er en samlet uddannelse du har taget, hvor det er forgået i Danmark, samt i udlandet. Du har i det tilfælde ikke har haft bopæl og opholdt dig i Danmark umiddelbart før, du begyndte på din uddannelse.

For at blive optaget i A-kasse på baggrund af din uddannelse, skal du have haft både bopæl og opholdt dig i Danmark umiddelbart før, du begyndte på din uddannelse, og senest 2 uger efter du afsluttede den. Det står i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere nr. 398 af 26. april 2017 § 16.

Det andet grundlag for afslaget tager udgangspunkt i, at uddannelsen du tager i Danmark, er en separat uddannelsen, end den du tog i udlandet. For at blive optaget på baggrund af din uddannelse, skal du have gennemført hele uddannelsen. Du har alene gennemført en del af den ordinære læreruddannelse og gjort os opmærksomme på, at du ikke har mulighed for at få et eksamensbevis som meritlærer.

Det står i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere nr. 398 af 26. april 2017 § 16.

Jeg har vedhæftet både karakter og godkendelsesbrev. Disse burde dokumenter hendes uddannelse og være fuldt ud på højde med det krævede for en udenlandsk uddannelse med en dansk overbygning.

Hendes studievejleder har også udtalt at denne overbygning gør at hendes uddannelse fuld ud kan sidestilles med en dansk lærer uddannelse og at den derfor giver grundlag for dagpengeret.

Nu ønsker jeg på ingen måde at anklage nogen for noget, men nogle gange kan det virke som om det bare skal være ekstra svært at blive en del af samfundet, hvis man kommer udefra, på trods af man gør alt hvad der står i ens magt for at integrere sig og bidrage.

På forhånd tak

Mvh Mikkel

Svar fra A-kasser.dk: Hej, svaret fra A-kassen er delt op i to. Her følger mine bemærkninger.

Min kommentar til første del af A-kassen's svar:

Her vurderer A-kassen hendes udenlandske og danske uddannelse som en samlet uddannelse. Hvis en dansk overbygning har en varighed på mindre end 18 måneder, kan man – hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt – sammenlægge overbygningen med (fx) en udenlandsk bacheloruddannelse. Betingelserne for at kunne anse et uddannelseforløb som en "samlet uddannelse" er:

  1. der er tidsmæssig sammenhæng mellem de forskellige dele af uddannelsen,
  2. der er en fagmæssig sammenhæng, og
  3. den første del af uddannelsen er en nødvendig forudsætning for den næste del af uddannelsen.

I dette tilfælde skal bopæl- og opholdskravet være opfyldt umiddelbart forud for bacheloruddannelsens påbegyndelse og senest 2 uger efter overbygningens afslutning. Så vurdere vi hendes uddannelse som en "samlet uddannelse", er det korrekt at hun skulle have boet i Danmark da det samlede uddannelsesforløb startede, og det går jeg ikke ud fra at hun gjorde. Denne regel, med at man skal bo i Danmark senest dagen inden man starter en uddannelse her, håndhæves strengt, og er ikke mulig at fravige for A-kasserne. En udenlandsk del og en dansk del, kan godt vurderes som en samlet uddannelse, så det er ok at A-kassen har denne vurdering.

Denne del er jeg enig med A-kassen i.

Min kommentar til andel del af A-kassens svar:

Der er ikke tvivl om at der er mulighed for dagpengeret på baggrund af en dansk overbygning på en udenlandsk uddannelse. En dansk overbygning på en udenlandsk uddannelse kan give ret til dagpenge, hvis den danske overbygning i sig selv opfylder kravene til at give dimittendrettigheder. Bl.a. at den danske overbygning er normeret til mindst 18 måneder. For at gøre brug af denne mulighed, skal følgende være opfyldt:

1) der bliver udstedt et selvstændigt eksamensbevis for overbygningen (det kan jeg forstå at hun ikke kan få, så derfor ikke opfyldt)

2) overbygningen er normeret til mindst 18 måneder eller 3 halvårlige semestre, og (er opfyldt)

3) overbygningen opfylder kravet om offentlig anerkendelse (er opfyldt, da hun har fået SU).

Som jeg ser det kan der blive problem med pkt. 1, idet der ikke er udstedt et eksamensbevis. Som jeg læser dit vedhæftede dokument med opnåede resultater fremgår det klart at der ikke er tale om et eksamensbevis. I øvrigt står der jo at uddannelsen først forventes afsluttet 30.06.2020.

Hvis hun stadig er i gang med at læse til lærer, er situationen/vurderingen en anden, idet vurderingen så ikke er om hendes uddannelse berettiger til dagpenge efter dimittendreglen, men om hun kan få dagpenge samtidig med at hun studerer (på deltid). Det er som udgangspunkt umuligt hvis man læser på den ordinære læreruddannelse, da hun ikke står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Derudover er det ikke oplyst at hun har optjent dagpengeret gennem arbejde.

Var det derimod meritlærer-uddannelsen hun var i gang med kunne der være mulighed for samtidig at få dagpenge, da meritlærer-uddannelsen er planlagt til at kunne gennemføres på under 20 timer om ugen. Læs evt. mere om uddannelse på dagpenge i vores artikel her: https://a-kasser.dk/tag-en-uddannelse-sammen-med-dagpenge/

Generelt er A-kasse området og dagpengereglerne karakteriseret ved ret strikse regler, hvor der ikke er mulighed for at give dispensation m.m. At hun har fået godkendt hendes uddannelse indtil videre, som nok til at kunne undervise som lærer er ikke relevant i forhold til A-kasse lovgivningen. Det er to forskellige love afgørelserne skal træffes i henhold til, og har ikke noget med hinanden at gøre. Enten opfylder man kravene i dagpengereglerne eller også gør man ikke.

Konklusion: Jeg er enig med A-kassen i, at hun ikke kan få dagpenge på baggrund af gennemført uddannelse (dimittendrettigheder).

Der er mulighed for at optjene dagpengeret på normal vis via arbejde. Du kan læse nærmere om hvordan du opnår dagpengeret via arbejde her: https://a-kasser.dk/dagpengeret/

Da hun kommer fra et ikke EU/EØS-land skal I også være opmærksom på det nye opholdskrav for ret til dagpenge der gælder fra 1. januar 2019. Fra 1. januar 2019 er kravet at man skal have opholdt sig i Danmark i mindst 5 ud af de sidste 12 år for at kunne få dagpenge i Danmark. Kravet øges til 7 ud af de sidste 12 år fra 2021, når den nye regel er fuldt indfaset. Du/I kan læse mere om det nye opholdskrav her: https://www.a-kasser.dk/opholdskrav/.

Selvom det nok ikke er det svar I håbede på, så håber jeg det har hjulpet lidt til forståelsen.

Med venlig hilsen Anders Weber, www.a-kasser.dk