Du er her: A-kasser (.dk) Support Spm. & svar
Kategori: dagpenge

 0
 0

Krav til jobsøgning, når man modtager dagpenge

karantæne dagpengeret rådighed jobsøgning

Spørgsmål fra en af vores brugere om A-kasse

Hej! Jeg skriver fordi jeg har et spørgsmål angående dagpengeret. Jeg blev færdig uddannet sygeplejerske i januar og medlem af DSA. Jeg var på dagpenge den første måned, da jeg kommer til det første møde på jobcentret fortæller hun mig at jeg kun har ret til dagpenge pga min uddannelse, som giver god mening, men at det også betyder at jeg SKAL søge sygeplejerske stillinger - selv om jeg af mange forskellige årsager ikke ønsker dette. Det resulterer så i at jeg nu har fået et sygeplejerskejob, som på ingen måde gør mig noget godt. Jeg har selvfølgelige søgt en masse andet i mellemtiden. Men betyder det at hvis jeg stopper i job, kan jeg ikke få dagpenge, med mindre jeg søger sygeplejerske job, også selvom jeg opfylder krav om antal søgninger i form af andre stillinger? Mvh

Svar fra A-kasser.dk: Hej,

det er jo en lidt usædvanlig situation, idet de fleste vi hører fra med lignende spørgsmål, vil høre om de kan "tvinges" til at søge udenfor deres fagområde. Men med dig er det lige omvendt, idet du vil høre om du skal søge inden for dit fagområde (sygeplejerske), når du er på dagpenge.

Reglerne om det her findes i "Bekendtgørelse om rådighed", som du kan se her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191931

Det er specielt §13 (Jobsøgning) og §§35-39 (Rådighedsvurdering) der er vigtige i din situation.

I §13, stk.1, kan du se at "Et medlem skal søge arbejde, jf. §§ 8 og 9, og deltage i samtaler, aktiviteter og tilbud, jf. § 12, der øger mulighederne for at få arbejde.
I §13, stk. 2, står der at "Medlemmet skal også søge konkrete job efter pålæg af jobcenteret, a-kassen eller anden aktør.
I §13, stk. 4 står der, at "Medlemmet skal søge arbejde, som pågældende er vejledt om i »Krav til jobsøgning«".

Uden at vi er eksperter i alle kroge af dagpengelovgivningen - der er rigtig mange regler - så er der nok desværre ikke tvivl om at Jobcentret godt kan sige som de gør, og hvis ikke du følger hvad de siger, så kan det som du også har fået oplyst, betyde at du ikke vurderes til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Og dermed vil du i første omgang få 3 ugers karantæne med dagpenge. Og ved gentagelse inden for 12 måneder, vil du helt miste retten til dagpenge.

Reglerne og kravene betyder i praksis: Når du søger arbejde, skal du søge inden for dit fagområde. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med stillinger at søge inden for dit fagområde, skal du også søge uden for dit fagområde. Det betyder, at du skal søge arbejde, som du umiddelbart kan varetage, eller som du kan varetage efter kort tids oplæring.

Hvis du vil have dette bekræftet, kan du f.eks. prøve at se på denne side (fra "Min A-kasse"), hvor de beskriver hvad det vil sige at stå til rådighed: https://www.min-a-kasse.dk/radighedsforpligtigelser.

Her skriver "Min A-kasse" at Hvis du har en uddannelse eller erhvervserfaring inden for et bestemt fagligt område, skal du også søge arbejde inden for dette område.

Med venlig hilsen Anders