Du er her: A-kasser (.dk) Support Spm. & svar
Kategori: A-kasse og udland

 0
 0

A-kasse og dagpengeret ved afbrudt uddannelse i udlandet

dagpengeret udland bachelor studerende eu-borger

Spørgsmål fra en af vores brugere om A-kasse

Hej Jeg har nu været på dagpenge i 4 måneder, og tænker på at starte på en bachelor-uddannelse i Polen. Mit spørgsmål er: hvis jeg starter en uddannelse i Polen, så skal jeg opfylde et krav om at have boet i Danmark umiddelbart før afrejse fra Danmark, før jeg starter uddannelsen i Polen. Jeg skal naturligvis stoppe med at modtage dagpenge, men skal jeg bevare mit a-kasse medlemskab. Som studerende? Jeg er 30 år lige nu og har ikke betalt til efterlønsordning, - har fået den suspenderet for 5 år siden. Men hvad så hvis jeg afbryder uddannelsen efter 3 måneder fordi det ikke er det jeg vil alligevel eller ikke kan holde til det eller lignende? Kan jeg i så fald komme tilbage til Danmark og modtage dagpenge igen, idet jeg var på almindelige dagpenge inden jeg startede uddanelse i udlandet? Kan I venligst hjælpe mig at opklare dette problem, da alt der er skrevet om det, siger at man skal have bopæl 2 uger efter man er færdig med uddannelse i udlandet. Men der står intet om hvad der ske hvis man afbryder den.

Svar fra A-kasser.dk:

Hej,

jeg er ikke helt sikker på hvad du mener med at du er på EØS-dagpenge nu. EØS-dagpenge kalder man normalt de 3 måneders dagpenge man kan tage med til et andet EU-land for at søge job.

Men jeg går ud fra at du p.t. modtager almindelige dagpenge, det vil sige at du har en 2 års dagpenge-periode som skal bruges inden for 3 år.

Jeg går ud fra at du er polsk statsborger. Hvis du flytter til Polen for at studere, er det normalt de polske regler om A-kasse du vil være omfattet af, og du skal være medlem af en polsk A-kasse, eller tilsvarende ordning i Polen.

Men jeg vil anbefale dig at kontakte såvel din danske A-kasse, samt undersøge hvad de polske regler siger om medlemskab, herunder om medlemskab som studerende. Endvidere skal du få bekræftet af din danske A-kasse i hvilket land du skal forsikres hvis du rejser til Polen for at studere.

Det er meget vigtigt at du er forsikret i det rigtige land, og også at der ikke er afbrydelser i dit medlemskab. Har du ikke været forsikret i det rigtige land, kan det betyde at du skal genoptjene ret til dagpenge igen, når du kommer tilbage til Danmark.

Da både Danmark og Polen er EU-lande, vil dine optjente rettigheder (arbejdsperioder og medlemsperioder) blive overført mellem A-kassen i Danmark og Polen. Siger din A-kasse at du skal forsikres i Polen, er det vigtigt at du ikke melder dig ud af den danske A-kasse, før du er tilmeldt A-kasse i Polen.

Og hvis du afbryder din uddannelse i Polen og rejser tilbage til Danmark, skal du søge om (gen-)optagelse i din danske A-kasse. Dine rettigheder vil blive bliver overført til den danske A-kasse igen. For at kunne få dagpenge igen skal du opfylde betingelserne for at kunne få dagpenge. Men hvis du kommer tilbage inden den 3-årige periode er udløbet, vil du stadig opfylde betingelserne for at få dagpenge i Danmark. Jeg vil tro at du vil fortsætte i den 2-årige dagpengeperiode du afbrød ved rejsen til Polen.

Du tager til Polen og gennemfører din bachelor

Hvis du gennemfører en bachelor i polen af mindst 18 måneders varighed kan du få dimittend-dagpenge i Danmark. Men som du nævner er der nogle krav der skal opfyldes. Du skal bo i Danmark umiddelbart før du starter uddannelsen i Polen, ligesom du igen skal bo i Danmark senest 14 dage efter du er færdig med din bachelor. Endvidere skal du inden 14 dage være (gen-)indmeldt i en dansk A-kasse. Har du været medlem af en A-kasse i mindst 1 år inden du afslutter din bachelor, kan du undgå 1 måneds karantæne.

Du skal være opmærksom på at nogle a-kasser kræver, at man får lavet en vurdering af sin udenlandske uddannelse, inden man kan optages i a-kassen. Derfor bør du spørge a-kassen, inden du rejser til Polen, om de har brug for en vurdering af den polske bachelor for at optage dig. Hvis din A-kasse ikke mener at den polske bachelor opfylder kravene til at give dimittend-rettigheder, kan du evt. selv få din uddannelse vurderet af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. De kan vurdere hvilket dansk uddannelsesniveau din udenlandske uddannelse svarer til. Har du en vurdering fra dem, skal A-kassen lægge det til grund. Du kan evt. søge om vurdering af den polske bachelor her: https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/guide-til-anerkendelse/uddannelsesindehaver/a-kasse

Håber det har hjulpet dig, ellers er du velkommen til at vende tilbage på mail.

Med venlig hilsen Anders Weber, www.a-kasser.dk