Du er her: A-kasser (.dk) Support Spm. & svar
Kategori: A-kasse og udland

 0
 0

Jeg er flyttet til Danmark, men har fortsat arbejdssted i Oslo. Hvad gælder m.h.t. A-kasse?

medlemskab udland pendler

Spørgsmål fra en af vores brugere om A-kasse

Hej, Jeg har boet og arbejdet i Norge i snart 10 år. 1. december 2019 flyttede jeg tilbage til Danmark. Jeg er fortsat ansat i det norske firma og har arbejdssted dels i Oslo og dels på hjemmekontor. Hvordan skal jeg forholde mig til A-kasse i Danmark når jeg nu bor her? Jeg beskattes i Norge og leverer selvangivelse både der og i DK. Jeg vil sætte stor pris på en vejledning så jeg ikke risikerer at stå mellem to landes systemer. Hilsen Niels

Svar fra A-kasser.dk: Hej,

man skal være medlem af arbejdsløshedsforsikring i det land man arbejder i. Det gælder i norden og EU. Og man kan kun være medlem i A-kasse/arbejdsløshedsforsikring i et land ad gangen.

Der kan gælde særlige regler for A-kasse, hvis man er udstationeret eller grænsearbejder. Du er omfattet af definitionen på grænsearbejder, hvis du arbejder i Norge, men bor I Danmark som du som hovedregel vender tilbage til mindst én gang om ugen.

Hvis du ikke vender tilbage til Danmark mindst én gang om ugen, er du at betragte som ”anden arbejdstager end grænsearbejder”.

Grænsearbejder

En ‘grænsearbejder’ defineres ved at være en person, der pendler mellem arbejde i et EØS-land eller Schweiz eller Færøerne og bopæl i Danmark.

Det kontraktsmæssige arbejdssted er i Oslo, som jeg forstår det. Dog kan du arbejde hjemmefra nogle gange, men det ændrer ikke efter min mening på at du har arbejdssted i Norge. Som grænsearbejder har man kun mulighed for at være medlem af en dansk A-kasse, hvis arbejdet udført i Danmark udgør mindst 25% af den samlede arbejdstid. Er det ikke tilfældet skal du være medlem af en A-kasse i arbejdslandet (Norge).

Hvis du får nedsat arbejdstid og bliver deltidsarbejdsløs, er det A-kassen i Norge, der skal udbetale ydelser til dig, hvis dette er muligt efter deres regler.

Hvis du bliver fuldt ledig som grænsearbejder, skal du skifte til en dansk A-kasse og have arbejdsløshedsydelser fra A-kassen i dit bopælsland (Danmark), uanset at du har være forsikret i Norge.

Din anciennitet (perioder med arbejde og arbejdsløshedsforsikring) fra den norske "A-kasse" vil kunne overføres til en dansk A-kasse. Men du skal være opmærksom på at vender du tilbage til Danmark efter mere end 5 år som arbejdsløshedsforsikret i Norge/et andet EØS-land, skal du, for at bevare din anciennitet, påbegynde arbejde i Danmark og søge om optagelse inden 8 uger. Det er samtidig et krav, at du forud for din ledighed har fået indberettet 296 timer til SKATs indkomstregister inden for de seneste 12 uger/3 måneder. Arbejdet skal udføres i Danmark.

Anden arbejdstager end grænsearbejder

Bliver du delvis eller periodisk ledig, skal arbejdslandet udbetale ydelser til dig. Hvis du bliver fuldt ledig som ”anden arbejdstager end grænsearbejder”, kan du vælge, om du vil stille dig til rådighed for arbejdsmarkedet i arbejdslandet eller bopælslandet. Står du til rådighed i Danmark, skal du have udbetalt dagpenge fra den danske A-kasse.

Vender du ikke tilbage til dit bopælsland, men bliver i det land, hvor du sidst havde arbejde, skal du stille dig til rådighed, og modtage arbejdsløshedsydelser herfra.

Du kan endelig vælge at stå til rådighed i de to lande (arbejds- og bopælslandet) samtidig. Gør du det, er det A-kassen i Danmark der skal udbetale dagpenge til dig.

Som det fremgår kan det være lidt komplicerede regler på dette område, så vi anbefaler at få ovennævnte bekræftet af en dansk A-kasse eller evt. "Udbetaling Danmark".

Du kan læse mere her:

https://www.norden.org/da/info-norden/danske-regler-arbejdsloshedsforsikring-og-dagpenge

https://www.borger.dk/danskere-i-udlandet/Arbejde-i-udlandet/Arbejdsloeshedsforsikring-i-EOES-lande-og-Schweiz

Med venlig hilsen

Anders Weber, www.a-kasser.dk