Klager over A-kasserne i 2018 - udfald af afgørelse

< Forrige | Indhold

Tabel 3: Afsluttede klagesager fordelt på a-kasser og udfald af afgørelse

Bemærk at tabel 3 viser de afsluttede sager, altså sager hvori Styrelsen har truffet en afgørelse i løbet af 2018.
Tabel 2 viste derimod antal nye klagesager der blev oprettet for hver enkelt A-kasse i løbet af 2018.
Tabellen nedenfor viser de sager der enten har medført at afgørelsen fra A-kassen er blevet ændret eller fastholdt. Derudover er der en mindre del (ca. 1,5%) af klagesagerne der bliver "hjemvist" til fornyet behandling i A-kassen.

  2017 2018
  Styrelsen
fast-
holder
Styrelsen
ændrer
Styrelsen
fast-
holder
Styrelsen
ændrer
3F A-kasse 105 31 160 41
AJKS 9 6 12 2
Akademikernes A-kasse 125 18 161 19
ASE A-kasse 194 40 210 54
Byggefagenes A-kasse 2 0 2 1
BUPL A-kasse 31 4 10 8
CA A-kasse 13 2 30 11
DANA A-kasse 41 12 10 7
EL-forbundet 2 1 3 1
Det Faglige Hus 173 25 217 33
Lærernes A-kasse 72 12 55 13
Din Sundhedsfaglige A-kasse 21 14 29 10
FOA A-kasse 110 11 136 17
A-kassen FRIE 13 3 17 6
FTF A-kasse 75 19 52 16
HK A-kasse 207 25 252 27
KRIFA 138 39 146 33
A-kassen LH 60 13 64 21
MA A-kasse 67 16 75 26
METAL A-kasse 42 6 31 12
Min A-kasse 67 14 73 12
NNF A-kasse 8 4 14 6
Socialpædagogerne 29 1 40 9
Teknikernes A-kasse 16 6 27 7
I alt 1.620 322 1.874 402
Kilde: STAR.dk

Stigning i antal af klager der får medhold

I 2018 blev 18,9% (eller 437) af klagesagerne omgjort i CKA, det vil sige at afgørelsen truffet af A-kassen blev ændret eller hjemvist til fornyet behandling i A-kassen.
Altså kan man sige at næsten hver 5. der klagede over deres A-kasse i 2018 fik held med det.

Der er dog ikke nødvendigvis sammenhæng mellem at en A-kasse modtager mange klager, og at medlemmerne har held med det (har ret i deres klage).
Som vi så ovenfor i figur 1 er "Det Faglige Hus" den A-kasse der får flest klager (målt pr. 1.000 medlemmer), men kun 13,1% af medlemmerne i "Det Faglige Hus" får ret i klageinstansen, hvilket er i den lave ende sammenlignet med andre A-kasser.
Medlemmerne af "Det Faglige Hus" ser altså ud til at klage mere end der er grund til.
Derimod har medlemmer mere held med at klage i en af de andre A-kasser, der modtager mange klager, nemlig ASE. Her får 20,3% ændret den afgørelse ASE har truffet i klageinstansen.

< Forrige | Indhold

  

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?