Klagesager pr. 1.000 a-kassemedlemmer i 2018

< Forrige | Indhold | Næste >

Figur 1: Klagesager pr. 1.000 a-kassemedlemmer i 2018

Kilde: STAR.dk

Gennemsnitligt er der kommet 1,2 klager pr. 1.000 a-kassemedlemmer.

Det Faglige Hus tegner sig for det højeste antal klagesager pr. 1.000 medlemmer. I 2018 har CKA modtaget næsten 2,5 klager pr. 1.000 medlemmer fra Det Faglige Hus.

I den anden ende ligger EL-forbundet, Byggefagenes A-kasse og BUPL A-kasse med mindre end 0,5 klager pr. 1.000 a-kasse medlemmer.

Som det fremgår af figur 1, er der ikke en direkte sammenhæng mellem antallet af klager pr. 1.000 medlemmer og ledigheden blandt medlemmerne i de enkelte a-kasser.

For eksempel er ledighedsprocenten blandt medlemmerne af 3F-A og AJKS blandt de højeste, mens antallet af klager pr. 1.000 medlemmer i disse a-kasser ligger en del under gennemsnittet.

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?