A-kasse - klagesager fordelt på a-kasser og sagstyper

< Forrige | Indhold | Næste >

Tabel 2 viser antallet af oprettede sager fordelt på, hvilken a-kasse sagen kommer fra, og sagstype.

CKA har i 2018 fået flest klager og dispensationssager fra medlemmer af ASE, Det faglige Hus og HK. Sager fra disse a-kasser udgjorde således 36 pct. af samtlige klager og dispensationssager i CKA i 2018.

Tabel 2: Oprettede sager fordelt på a-kasser og sagstyper

  2018 2017 2016
  Klager/
Dispen-
sations-
sager
Forespørgsler Klager/
Dispen-
sations-
sager
Forespørgsler Klager/
Dispen-
sations-
sager
Forespørgsler
3F A-kasse 227 8 207 15 242 5
AJKS 17 0 21 0 26 1
Akademikernes A-kasse 213 2 197 4 158 2
ASE A-kasse 328 2 268 4 228 4
Byggefagenes A-kasse 4 0 2 0 8 1
BUPL A-kasse 22 1 45 0 53 1
CA A-kasse 54 0 27 1 19 0
DANA A-kasse 22 1 48 1 58 2
Dansk El-forbund 5 0 7 0 4 1
Det Faglige Hus 322 3 256 3 242 8
Lærernes A-kasse 86 0 86 1 109 1
Din Sundhedsfaglige A-kasse 45 2 34 3 62 2
FOA A-kasse 192 3 145 3 159 4
A-kassen FRIE 26 0 18 1 25 0
FTF A-kasse 77 2 111 1 128 1
HK A-kasse 280 4 312 1 325 0
KRIFA

178 0 219 5 228 4
A-kassen LH 106 3 84 2 101 3
MA A-kasse 107 2 106 1 120 0
METAL A-kasse 43 2 58 0 78 0
MIN A-kasse 104 0 102 1 75 0
NNF A-kasse 26 0 17 0 21 1
Socialpædagogerne 60 0 41 0 55 0
Teknikernes A-kasse

40 0 31 0 36 1
Borgere m.fl. 8 64 0 71 0 98
I alt

2.592 99 2.442 118 2.578 141

Efter at have været faldende i hvert år siden A-kasser.dk begyndte at opgøre antal klager, det vil sige siden 2012, så kom der i 2018 igen flere klager over A-kasserne.

Men A-kasserne tegner sig enkeltvis for meget forskellige udviklingstendenser. Akademikernes A-kasse og ASE er to af de A-kasser der har oplevet den største stigning i antal klager, og for begge A-kasser gælder at udviklingen med flere klager viser sig over hele den målte 3-årige periode fra 2016-2018.
Også Det Faglige Hus og CA A-kasse har oplevet et stigende antal klager.

For Akademikernes A-kasse, CA A-kasse og Det Faglige Hus, er det dog naturligt at der har været et større antal klager idet disse A-kasser alle har oplevet stor medlemsfremgang de senere år.
ASE derimod har siden 2016 mistet ca. 6.000 medlemmer, men har altså i samme periode fået flere klager, så man kan altså konkludere at en større andel af ASE's kunder er utilfredse.
Det reele billede af hvor utilfredse medlemmerne er kan man kun se ved at måle antal klager pr. 1.000 medlemmer, hvilket vi gør i figur 1 på næste side.

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?