A-kasse - klagesager fordelt på sagsområder

< Forrige | Indhold | Næste >

I dette afsnit belyser vi de sager, som CKA har oprettet i 2018.
Resultaterne er fordelt på:

  • Sagsområder (hvad sagen handler om)
  • Sagstyper (klagesag, vejledende udtalelse)
  • Hvilke a-kasser sagerne kommer fra

 

Tabel 1 viser fordelingen af sager fordelt på sagsområder.
I 2018 blev der oprettet i alt 2.691 sager. I forhold til 2017 er det en stigning i antal oprettede sager på 5,1 procent, mens det er på samme niveau som i 2016.

Tabel 1: Oprettede sager fordelt på sagsområder

  2018
  Antal Procent
Medlemskab 218 8,1
Selvstændige og beregning 548 20,4
Rådighed og selvforskyldt ledighed 1.091 40,5
Udbetaling af dagpenge 235 8,7
Efterløn 383 14,2
Tilbagebetaling, sanktion og regulering 196 7,3
EØS klagesager 20 0,7
I alt 2.691 100,0

Som det ses af tallene, er det især området "rådighed og selvforskyldt ledighed" der giver anledning til mange klager.
Det skyldes formentlig at der her ofte kan være tale om et skøn fra sagsbehandlerens side. Det kunne f.eks. være afgørelse af om en ledig dagpengemodtager reelt ønsker at få et job, eller om vedkommende på grund af forskellige årsager reelt er i stand til at tage arbejde med dags varsel (står til rådighed for arbejdsmarkedet).

Men det kan også skyldes at reglerne om rådighed og selvforskyldt ledighed kan være svære at forstå for A-kasse medlemmerne og svære at formidle på en enkel og forståelig måde for A-kasserne.
Det er dog også et område af A-kasse lovgivningen, som der er forslag om at forenkle i fremtiden. Se mere i denne artikel.

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?