A-kasse - klagesager fordelt på sagsområder

< Forrige | Indhold | Næste >

I dette afsnit belyser vi de sager, som CKA har oprettet i 2018.
Resultaterne er fordelt på:

  • Sagsområder (hvad sagen handler om)
  • Sagstyper (klagesag, vejledende udtalelse)
  • Hvilke a-kasser sagerne kommer fra

 

Tabel 1 viser fordelingen af sager fordelt på sagsområder.
I 2018 blev der oprettet i alt 2.691 sager. I forhold til 2017 er det en stigning i antal oprettede sager på 5,1 procent, mens det er på samme niveau som i 2016.

Tabel 1: Oprettede sager fordelt på sagsområder

  2018
  Antal Procent
Medlemskab 218 8,1
Selvstændige og beregning 548 20,4
Rådighed og selvforskyldt ledighed 1.091 40,5
Udbetaling af dagpenge 235 8,7
Efterløn 383 14,2
Tilbagebetaling, sanktion og regulering 196 7,3
EØS klagesager 20 0,7
I alt 2.691 100,0

Som det ses af tallene, er det især området "rådighed og selvforskyldt ledighed" der giver anledning til mange klager.
Det skyldes formentlig at der her ofte kan være tale om et skøn fra sagsbehandlerens side. Det kunne f.eks. være afgørelse af om en ledig dagpengemodtager reelt ønsker at få et job, eller om vedkommende på grund af forskellige årsager reelt er i stand til at tage arbejde med dags varsel (står til rådighed for arbejdsmarkedet).

Men det kan også skyldes at reglerne om rådighed og selvforskyldt ledighed kan være svære at forstå for A-kasse medlemmerne og svære at formidle på en enkel og forståelig måde for A-kasserne.
Det er dog også et område af A-kasse lovgivningen, som der er forslag om at forenkle i fremtiden. Se mere i denne artikel.

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020

Udgivet den 3. September, 2020 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020 Læs mere...

Coronakrisen kan forventes at give varigt tab af ufaglærte job

Udgivet den 26. Maj, 2020 af A-kasser.dk

I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er faldet i ufaglærte job siden 1990 især sket i krisetider. Mens den samlede Læs mere...

De sidste forlig om overenskomsterne 2020 er indgået

Udgivet den 23. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er den 22. marts 2020 blevet enige om en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen. Den 17. marts 2020 indgik Dansk Byggeri og 3F forlig om en Læs mere...

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10. Februar, 2020 af A-kasser.dk

Dansk Industri og CO-industri (fagforeningernes forhandlingsfællesskab anført af Dansk metal og 3F) indgik den 9. februar 2020 en 3-årig Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?