A-kasser i Danmark - klager fra medlemmer

I vores opgørelse af klager over A-kasserne har vi anvendt statistik udgivet af Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, der hører under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Du kan se det anvendte talmateriale i sin fulde originale udgave i pdf-format.

Sådan er beregning foretaget

Vi har valgt at beregne antal klager fra ledige medlemmer. Da det seneste talmateriale der foreligger er for 1. halvår 2015 har vi valgt at fremskrive tallene for første halvår af 2015, så de svarer til tallene for et helt år. Tallene er dog ikke justeret for eventuelle sæsonmæssige udsving.

Vi har taget antal ledige medlemmer opgjort pr. 01.06.2015 og sat dette tal i forhold til antal klager - total for såvel ledige som ikke-ledige medlemmer - fremskrevet for hele 2015.

Vi har i tabellen kun medtaget tal for de A-kasser der havde mindst 25.000 medlemmer pr. 01.06.2015. Ønsker man at se antal klager for samtlige A-kasser henvises til den fulde rapport.

A-kasse Klager pr.
100 ledige
medl.
Antal klager
ialt 2015
Antal ledige
medlemmer pr.
01.06.2015
Optager Pris pr. mdr. i 2019 Online indmeldelse/
Læs mere
CA A-kasse 1,0282.924

Alle

489
Bliv medlem

Læs mere om CA
Min A-kasse 1,4443.085

Alle

470
Bliv medlem

Læs mere om Min-A
3F A-kasse 1,525417.183Lønmodt. og selvstændige fra bestemte fag508
Bliv medlem

Læs mere om 3F
TL A-kasse 1,9361.854Lønmodt. og selvstændige - bestemte faggr.493
Bliv medlem

Læs mere om TL
BUPL-A 2,0562.816Lønmodt. fra bestemte faggr.445
Bliv medlem

Læs mere om BUPL
FOA A-kasse 2,01607.930Lønmodt. og selvstændige -bestemte fag506
Bliv medlem

Læs mere om FOA
KRIFA 2,527811.268

Alle

485
Gul (info)

Læs mere om Krifa
MA A-kasse 2,61084.126

Alle

489
Bliv medlem

Læs mere om MA
FTF A-kasse 2,81665.894

Alle

448 Læs mere om FTFa
METAL-A 2,8883.161Lønmodt. og selvstændige - Bestemte faggr.506
Bliv medlem

Læs mere om Metal
AKA 2,81987.194Akademikere440
Anbefales ikke

Se her hvorfor..
A-kassen LH 3,4962.864

Alle

464
Ring til LH

Læs mere om LH
SL A-kasse 3,6581.594Lønmodt. fra bestemte faggrupper459
Bliv medlem

Læs mere om SL
HK A-kasse 3,639010.838Lønmodt. og selvstændige - bestemte faggr.492
Bliv medlem

Læs mere om HK
DSA 3,8641.697Lønmodt. og selvstændige -bestemte fag438
Bliv medlem

Læs mere om DSA
DFH A-kasse 4,32205.163

Alle

476
Bliv medlem

Læs mere om DFH
DLF-A 6,01181.956Lønmodtagere fra bestemte faggr.452
Bliv medlem

Læs mere om DLF-A
Ase A-kasse 6,13325.433

Alle

493
Gul (info)

Læs mere om ASE
A-JKS se note----

Alle

455
Bliv medlem

læs mere om AJKS
Frie se note----

Alle

479
Bliv medlem

Læs mere om Frie
DANA se note----

Alle

591
Bliv medlem

Læs mere om Dana
BFA A-kasse se note----Lønmodt. og selvstændige - Bestemte fag507
Bliv medlem

Læs mere om BFA
DEF A-kasse se note----Lønmodt. og selvstændige fra bestemte fag510
Bliv medlem

Læs mere om EL-A
NNF A-kasse se note----Lønmodtagere fra bestemte faggr.501
Bliv medlem

Læs mere om NNF

Klagestatistik er fra Center for Klager om Arbejdløshedsforsikring.
Der er kun angivet antal klager for A-kasser med mere end 25.000 medlemmer.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020

Udgivet den 3. September, 2020 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020 Læs mere...

Selvstændige, der har været omfattet af hjælpepakke får nemmere adgang til dagpenge

Udgivet den 30. August, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at selvstændige, der ikke længere er omfattet af en kompensationsordning, i stedet får lettere adgang til dagpenge Læs mere...

Selvstændige kan få dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab

Udgivet den 15. Juni, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at udfase de succesfulde hjælpepakker og erstatte dem med en omfattende Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?