A-kasser i Holbæk

Der er 6 A-kasser, der har kontoradresse i Holbæk. Det er Krifa, ASE (åbent efter aftale), FOA Vestsjælland, 3F Holbæk-Odsherred, Metal Fjordbyerne og A-kassen FRIE (mødested efter aftale).

Forsøg med udvidet ansvar til udvalgte A-kasser i Holbæk kommune

I Holbæk kommune har 4 A-kasser fået tilladelse til at have ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i en 4-årig periode fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2023.
Det drejer sig om Dansk Metal, FOA, HK og Socialpædagogernes A-kasse.

De udvalgte A-kasser har ansvaret for kontaktforløbet i de 3 første måneders sammenlagt ledighed for medlemmer, der indplaceres i en dagpengeperiode.
Det er forudsat i forsøget, at a-kasser i forsøget starter kontakten til medlemmet i opsigelsesperioden, men 3-måneders-perioden løber fra ledighedstidspunktet, det vil sige fra det tidspunkt, hvor medlemmet har tilmeldt sig jobcenteret som ledig og er indplaceret i en dagpengeperiode.

3F A-kasse

Spånnebæk 10,
4300 Holbæk
hjemmeside

FOA A-kasse

Stenhusvej 35,
4300 Holbæk
hjemmeside

ASE og KRIFA

Amtmandsvej 2,
4300 Holbæk
Krifa
Ase

A-kassen FRIE

c/o Hotel Strandparken
Kalundborgvej 58,
4300 Holbæk
hjemmeside

Metal A-kasse

Tåstruphøj 6,
4300 Holbæk
hjemmeside

Facts om ledighed i Holbæk kommune

Bruttoledighedsprocent juli 2019: 2,6%
Antal bruttoledige: 883

Udvikling i ledighed det seneste år i Holbæk

A-kasse Udvikling i antal (seneste 12 mdr.) Udvikling i pct. (seneste 12 mdr.)
Akademikernes (fra 1. juli 2013 inkl. ingeniører) 3 9.7%
Journalistik, Kommunikation og Sprog 1 20.0%
Magistre (MA) 6 46.2%
Økonomer (CA) 5 125.0%
Fag og Arbejde (FOA) -3 (6.4%)
Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) -1 (4.3%)
Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 11 33.3%
Lærere (DLF-A) -8 (34.8%)
Socialpædagoger (SLA) -6 (30.0%)
Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 2 2.2%
Byggefagenes a-kasse 4 100.0%
El-faget -2 (50.0%)
Faglig Fælles a-kasse (3F) 3 4.0%
Fødevareforbundet (NNF) -3 (50.0%)
Metalarbejdere -2 (11.1%)
Ledere 1 4.3%
Teknikere 0 0.0%
Min akasse (jan. 2017 - inkl. Funktionærer og Servicefag) 4 12.1%
Selvstændige (DANA) -2 (40.0%)
Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) -7 (13.2%)
Det Faglige Hus A-kasse 10 23.3%
A-kassen FRIE -1 (11.1%)
Kristelig a-kasse 0 0.0%

Denne side er senest opdateret 18-03-2020, med ledighedsudvikling for perioden juli 2018-juli 2019.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Udvalgte blog indlæg

OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk

Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter

Udgivet den 11.07.2017 af A-kasser.dk

1. prioritetsansøgninger til de videregående uddannelser 2017 Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser I år har 91.539 personer søgt ind på en videregående uddannelse. Læs mere...

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Udgivet den 27.12.2016 af A-kasser.dk

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne. Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle Læs mere...

Se seneste blog indlæg

Hjælp?