Skip to content

Selvstændige kan få dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab

Af Anders Weber

Nøgleord Selvstændig, Dagpenge

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at udfase de succesfulde hjælpepakker og erstatte dem med en omfattende genopretningspakke, der skal sætte skub i dansk økonomi efter corona-krisen.

Ordningen for selvstændige, freelancere, kombinatører mv. udfases ved, at ordningerne forlænges med en måned til og med den 8. august.

I genopretningsaftalen er et af elementerne at når hjælpepakken til selvstændige, freelancere mm er udfaset, bliver der mulighed for at disse grupper i stedet kan indmelde sig i A-kasse, og få dagpenge uden at opfylde kravet om forudgående 12 måneders medlemskab af A-kasse for ret til dagpenge.

Det omfatter personer, som ikke er medlem af en a-kasse og medlemmer, som endnu ikke har 1 års medlemskab. Anmodning om optagelsen og efterbetaling af kontingent skal ske i perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 8. august 2020.

Det indebærer, at gruppen fra første medlemsdag har ret til dagpenge, hvis de øvrige betingelser er opfyldt, herunder indkomstkravet og rådighedsforpligtelse. For at få udbetalt dagpenge skal virksomheder, der ikke er direkte omfattet af forbud, være ophørt. Den selvstændige bliver medlem med tilbagevirkende kraft 12 måneder tilbage i tid og indbetaler derfor kontingent for perioden ved indmeldelse. Den selvstændige forpligtes desuden til medlemskab et år fremadrettet.

Anciennitetskriteriet for a-kassemedlemmer lempes ligeledes for selvstændigt erhvervsdrivende, der allerede er a-kassemedlemmer, men som endnu ikke opfylder anciennitetskriteriet.

Adgangen til at kunne medregne indtægt erhvervet uden for en medlemsperiode vil blive betinget af, at medlemmet forpligter sig til at være medlem af en arbejdsløshedskasse i mindst 24 måneder. Medlemsbidrag, der allerede er betalt for de første 12 måneders medlemskab, indgår i opgørelsen af medlemskabskravet på de 24 måneder.

Hvis medlemmet melder sig ud af arbejdsløshedskassen inden for samlet 24 måneders medlemskab, skal medlemmet betale et beløb til arbejdsløshedskassen svarende til forskellen mellem 1 års medlemskab og allerede indbetalte medlemsbidrag ud over de første 12 måneder.

Mulighed for dagpenge under midlertidigt ophør af virksomhed

Endelig er partierne enige om, at dagpengereglerne for selvstændigt erhvervsdrivende, der fortsat er direkte omfattet af et egentlig forbud, gøres mere fleksible. De kan derfor opnå ret til dagpenge uden, at virksomheden reelt skal ophøre. Der lempes derved for de normale formelle krav i dagpengesystemet i forbindelse med en nedlukning af en virksomhed, fx afmelding af CVR-nummer. Arbejdet i virksomheden vil fortsat skulle ophøre i perioden. Ordningen gælder fra og med 9. juli 2020 til og med 8. september 2020.

Læs hele aftaleteksten her.