Skip to content

Kontingentpriserne for 2017 viser god tendens

Af Anders Weber

Nøgleord Kontingent, Lønmodtager

Kontingentpriserne for 2017 viser en god udvikling for danskerne

Det er således at den del af kontingentet som A-kasserne skal give videre til Staten (forsikringsbidrag+ATP) blev sat op for alle A-kasser med 7 kroner pr. 1. januar 2017.
De fleste A-kasser har hævet deres kontingent med de 7 kroner, men altså fastholdt deres administrationsbidrag på niveauet fra sidste år.

LO A-kasser prøver at bremse medlemsflugt

Det ser ud til at nogle af de traditionelle LO A-kasser har valgt at tage konsekvensen af den markante medlemsflugt de senere år.
De traditionelle LO A-kasser HK og NNF-A har således nedsat kontingentet til 2017 på trods af, som nævnt, at de altså skal videregive 7 kroner mere til Staten af de de får ind fra deres medlemmer.

HK A-kasse har nedsat deres kontingent fra kr. 472 til kr. 471. NNF A-kasse har nedsat deres kontingent fra kr. 497 til kr. 491.

Konkurrence til glæde for medlemmerne

Generelt ser det altså ud til at markedet for A-kasser er præget af ret hård konkurrence om at kapre nye medlemmer eller holde fast i dem man har.
Dette er en glædelig nyhed for danskerne, idet mange danskere dermed kan se frem til lidt billigere A-kasse kontingent i 2017 og forhåbentlig i årene fremover.

Nogle få A-kasser hæver prisen

Enkelte A-kasser er dog gået den modsatte vej, og har hævet kontingentet (med mere end de 7 kroner). Det gælder således ASE, der har hævet prisen med knap 3% således at det nu koster kr. 487 pr. måned. for at være medlem i ASE A-kasse.
Endvidere hæver den A-kasse der i mange år har været - og stadig er - den billigste sit kontingent en lille smule. DSA hæver således prisen til kr. 429.