Afgørelser på A-kasse området

Vi har samlet en række afgørelser der er truffet af klagemyndigheder på A-kasse området

Afgørelserne er truffet af de klageinstanser der findes på A-kasse området, især Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (i 1. instans) og Ankestyrelsen (i 2. instans).

Udover disse udvalgte afgørelser, har vi på en anden side samlet en række vejledende udtalelser fra de samme myndigheder. Her er der ikke tale om konkrete klagesager, men udtalelser fra klagemyndigheden, hvor de gør A-kasserne opmærksom på hvordan myndigheden mener reglerne skal forstås og bruges i sagsbehandlingen overfor A-kassernes medlemmer.

Afgørelserne og udtalelserne kan være rettesnor for andre personer der er i tvivl om ret til f.eks. dagpenge i tilsvarende eller lignende situationer som de pågældende afgørelser omhandler.

Det bemærkes at der kun vises afgørelser der stadig er aktuelle i forhold til gældende lovgivning som den ser ud idag. Nogle af afgørelserne kan være 5-10 år gamle, men vedrører dele af lovgivningen som ikke er blevet ændret efterfølgende. Derfor er de stadig retningsgivende for lignende tilfælde.

Oversigt - Afgørelser om A-kasse og dagpenge

(klik på link for at se beskrivelse af hele sagen og afgørelsen)

24-05-2019: En nyuddannet kunne optages efter reglerne for dimittender, selvom hun rejste ud af Danmark 10 dage før studiestart i New Zealand (emneord: Dimittend - optagelse - udland - bopæl).
26-04-2019: Et A-kasse medlem havde ikke krav på tilbagebetaling af kontingent, selvom vedkommende efter det nye opholdskrav ikke længere kunne gøre brug af arbejdsløshedsforsikringen (emneord: Opholdskrav - Medlemsbidrag - Tilbagebetaling - annullering).
22-06-2018: Hvis løn ikke udbetales hver måned som aftalt i ansættelseskontrakten, kan det medføre at indkomsten ikke kan bruges til at opfylde indkomtkravet med (emneord: A-kasse - Lønarbejde - Løn - ansættelsesvilkår - indkomstkrav - dagpengeret).
08-03-2018: Afgørelse der fastslår at en voksenelev ikke kunne få dagpenge på baggrund af opfyldelse af indkomstkravet, da arbejdsgiveren havde fået løntilskud (emneord: A-kasse - Voksenelev - Løntilskud - Voksenlærling - Indkomstkrav - Dagpengeret).
23-02-2018: Afgørelse der fastslår at et A-kasse medlem ikke havde ret til dagpenge under sygdom, fordi han ikke havde sygemeldt sig (emneord: Sygdom - Dagpenge - Jobnet.dk - rådighed - A-kasse).
03-11-2017: Afgørelse der fastslår at man har ret til at sammenlægge uddannelse med lønarbejde for at kunne opfylde indkomstkravet (emneord: A-kasse - indkomstkravet - lønarbejde - uddannelse).
02-11-2017: Afgørelse der fastslår at meritoverførsel af beskæftigelse kan betyde manglende dimittendrettigheder (emneord: A-kasse - Meritoverførsel - Nyuddannet - Varighed).
31-08-2011: Afgørelse om dagpengenes størrelse og supplerende dagpenge i din A-kasse (emneord: A-kasse - Belægning, dagpengekort - Faktiske arbejdstimer).
31-08-2017: Afgørelse om dagpengeret under deltagelse i fjernundervisning på udenlandsk universitet (emneord: A-kasse - Udlandet - Uddannelse generelt).
06-04-2017: Afgørelse der siger, at man skal betale dagpenge tilbage man har modtaget uberettiget, p.g.a. urigtige oplysninger eller fortielser. Endvidere gives der ekstra straf i form af karantæne. (emneord: Tilbagebetaling - karantæne - fortielse - urigtige oplysninger).

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?
X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT

Uden for åbningstid:
send MAIL

...eller SØG SVAR

X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT